Skip to main content.

Bauhaus Poster

Plakater

Bauhaus var en skole for kunst, håndverk og arkitektur i Tyskland fra 1919 til 1933. Bauhaus har hatt stor påvirkning på moderne kunst og arkitektur og kan ses som en forløper til funksjonalismen. Skolens hovedfokus var arkitektutdanning, men den hadde også avdelinger for utdanning innen kunst.

Bauhaus Poster

Bauhaus var en kunst- og håndverksskole i Tyskland fra 1919 til 1933. Bauhaus har sterkt påvirket moderne kunst og arkitektur og kan sees på som en forløper til funksjonalisme. Skolens hovedfokus var arkitekturutdanning, men den hadde også avdelinger for utdanning i kunst.

I denne kategorien av Bauhaus malerier, finner du mange signatur malerier i abstrakt kunst og retro farger.