Skip to main content.

Personvernpolicy for Desenio AB

Innledning og oppsummering

Ditt personvern er viktig for Desenio AB. I disse retningslinjene finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn og kontaktinformasjon.

Kort forklart behandler vi opplysningene dine for følgende formål:

 • For å kunne behandle bestillingen din og levere plakaten eller rammen. 
 • For å kunne gi deg tilbud og inspirasjon, både i form av nyhetsbrev, tekstmeldinger og målrettet markedsføring i sosiale medier, andre nettbaserte medier og analogt.
 • For å kommunisere med deg og besvare spørsmålene dine. 
 • I forbindelse med produktvurderinger og anmeldelser. 
 • For å minne deg om en forlatt handlevogn, og for å kunne tilby deg bildeveggfunksjonaliteten. 
 • For å opprette og vedlikeholde en kundekonto (inkludert funksjoner som favoritter).
 • For å overholde gjeldende lovverk (forbruker- og regnskapslov).

Personvernloven gir deg flere rettigheter. Du har for eksempel rett til å motsette deg markedsføring. Du kan også lese om hvordan du kan påvirke behandlingen av personopplysningene dine – hvilke rettigheter du har.

Vil du ha mer informasjon? Du finner detaljerte forklaringer nedenfor. Nedenfor kan du lese mer om hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Desenio AB, registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556763-0693, er behandlingsansvarlig. Enkelte av våre leverandører av betalingsløsninger og logistikk behandler personopplysninger som samles inn via nettstedet eller IT-systemet vårt ved kjøp, og de er selv ansvarlig for sin egen behandling.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på info@desenio.com eller ringe oss på +46 8 120 58 700. Postadressen vår er Box 11025, 100 61 Stockholm, Sverige.

Fra hvem eller hvor samler vi inn personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysninger som du har valgt å utlevere til oss. 

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine blir primært behandlet av oss hos Desenio. Vi vil aldri selge personopplysningene dine. I enkelte tilfeller deler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg på en god og effektiv måte:

 • De som leverer betalingstjenester til oss, får tilgang til personopplysningene dine for å sikre at du betaler oss.
 • For at vi skal kunne levere varene til deg eller til postkontoret, og for at vi skal kunne behandle returer, deler vi personopplysningene dine med logistikkleverandørene våre.
 • For å kunne publisere anmeldelsene dine på nettstedet vårt deler vi personopplysningene med de som leverer den tekniske løsningen for dette.
 • Dine personopplysninger behandles hovedsakelig av oss i Desenio og selskaper i Desenio Group.
 • Hvis en venn har henvist deg til oss, deler vi en emneknagg (tekst-ID) av e-postadressen din med de som leverer den tekniske løsningen for slike henvisninger til oss. Formålet er å vite om vi skal betale leverandøren for å ha henvist en ny kunde til oss.
 • For å kunne vise deg relevante produkter, og for å gjøre nettstedet vårt så relevant som mulig, deler vi personopplysningene dine med de som leverer slike markedsføringstjenester til oss. For eksempel Facebook och Google.
 • Vi deler personopplysningene dine med IT-leverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss som databehandlere for å hjelpe oss med IT-tjenester. 
 • For å kunne trykke og sende ut din personlige plakat må vi dele personopplysningene dine og eventuell informasjon som skal trykkes på plakaten, med trykkeriet vårt.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hvem vi deler personopplysningene dine med. 

Overfører vi personopplysningene dine utenfor EU/EØS?

Desenio behandler vanligvis personopplysningene innenfor EU/EØS, men i noen få tilfeller bruker vi leverandører fra utenfor EU/EØS. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, vil vi sørge for tilstrekkelig sikkerhet. Desenio kan overføre personopplysningene dine til USA til de som leverer en tjeneste for utsendelse av nyhetsbrev, samt til de som leverer tjenester for markedsføring av relevante produkter og for å gjøre nettstedet vårt så relevant som mulig.

Eventuelle amerikanske leverandører som vi velger å bruke er sertifisert i samsvar med Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som skal beskytte de grunnleggende rettighetene til europeiske innbyggere og sikre juridisk sikkerhet for bedrifter som overfører personopplysninger til USA. Amerikanske bedrifter kan be om å bli Privacy Shield-sertifisert av USAs nærings- og handelsdepartement. Departementet kontrollerer at leverandørens personvernerklæring er i tråd med strenge standarder for personvern.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om egnet sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, kan du kontakte oss.
 

Hvordan kan du påvirke vår behandling av personopplysningene dine?

Ifølge personvernerklæringen har du flere rettigheter som du kan bruke for å påvirke vår behandling av personopplysningene dine. Les mer nedenfor. 

Rett til å trekke tilbake samtykke og til å motsette seg behandling

Du har rett til å helt eller delvis trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine. Når du trekker tilbake samtykket, vil det gjelde umiddelbart. Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har alltid rett til å motsette deg markedsføring fra oss, for eksempel i form av nyhetsbrev.

I enkelte tilfeller har du ikke rett til å motsette deg (for eksempel fordi vi må lagre personopplysningene dine). Du har rett til å motsette deg når behandlingen er basert på interesseavveining. Du kan lese mer om dette nedenfor. Hvis vi har overbevisende berettiget interesse for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter, eller hvis behandlingen gjøres for å kunne avgjøre, utføre eller forsvare rettslige krav, har du aldri rett til å motsette deg behandlingen.


Innsynsrett

Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger om deg. Du kan få innsyn i personopplysningene og be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg.


Rett til korrigering

Du har rett til å be om korrigering av uriktige personopplysninger om deg, samt å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.


Rett til sletting («retten til å bli glemt») og begrensning av behandling

I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til behandlingen. I tillegg må det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Du har også rett til å be Desenio om å begrense sin behandling av personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når du bestrider personopplysningenes nøyaktighet, eller hvis behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker sletting av personopplysningene, men heller ber om begrenset behandling.


Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Det kan du gjøre i det EU-/EØS-landet du bor eller arbeider, eller i det landet det har blitt gjennomført brudd på personvernlovgivningen. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet. Denne retten er uten forbehold for andre administrative eller rettslige tiltak.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å overføre deler av personopplysningene dine til et annet firma (dataportabilitet). Denne retten gjelder for personopplysninger som du har utlevert til oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis:

 • Behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt;
 • og behandlingen gjøres automatisk.

Når du benytter deg av din rett til dataportabilitet, har du rett til å få personopplysningene overført direkte fra Desenio til en annen behandlingsansvarlig der det et teknisk mulig.

Hvordan og hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Målet vårt er å være så åpne som mulig når det kommer til hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine. I tabellen kan du finner mer informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene dine (formålet med behandlingen), hvilke personopplysninger vi behandler, rettslig grunnlag for behandlingen, samt hvor lenge vi behandler personopplysningene dine for hvert formål.


Behandling før du gjennomfører et kjøp

Vi må behandle personopplysningene dine for å kunne kommunisere med deg, lagre bildeveggen du har laget og for å kunne få tilbakemeldinger fra deg. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for dette, kan vi ikke levere tjenesten eller svare på spørsmålene dine.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å lagre forlatt handlekurv og for å minne deg på produktene du har lagt i handlekurven hvis du har påbegynt et kjøp ved å skrive inn e-postadressen din.

Informasjon om handlekurven din og e-postadressen som du utleverte da du påbegynte kjøpet.

Vår berettigede interesse i å gjøre det så enkelt som mulig for deg å kjøpe produktet du har vist interesse for ved å legge det i handlekurven.

Fra du legger produktet i handlekurven og til du gjennomfører et kjøp, men ikke mer enn fem dager.

For å lagre bildeveggen din, og for å få tilbakemeldinger fra deg om verktøyet for å lage bildevegger.

E-postadressen din og navnet du valgte å lagre bildeveggen din som, samt informasjonskapsler.

Vi behandler også all informasjon som du utleverer når du gir oss tilbakemeldinger.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser i kontrakten (for å kunne levere bildeveggtjenesten) med deg.

I ett (1) år etter at du har laget bildeveggen din.

For å svare på spørsmål som du stiller.

Navnet ditt, kontaktinformasjon, bilder som du har sendt til oss og annen informasjon du har utlevert.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg.

I tre (3) år, eller så lenge lovverket krever detBehandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre kjøpet, for at vi skal kunne oppfylle vår del av avtalen, og lignende

Vi må behandle personopplysningene dine for å gjennomføre kjøpet ditt, for eksempel for å kunne levere produktet. Vi må også behandle personopplysningene dine for å overholde lovpålagte eller andre krav, for eksempel regnskapslovens krav om lagring av opplysninger og forbrukerkjøpsloven. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for dette, kan vi ikke gjennomføre kjøpet.

De som leverer betalingsløsninger behandler også personopplysninger for å kunne gjennomføre betalingen av bestillingen. De som leverer betalingsløsninger til oss, er selv ansvarlige for slik behandling. De som leverer betalingstjenester, lar deg velge en enklere måte å gjennomføre kjøpet på ved å automatisk fylle ut personopplysninger eller ved å velge at enheten skal huskes.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å administrere kjøpet ditt, for eksempel for å vite hvem vi inngår en avtale med, for å bekrefte kjøpet, for å levere kjøpet og for å kommunisere med deg vedrørende leveringen.

Navnet ditt, kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og leveringsadresse, annen informasjon og valgt betalingsmåte og IP-adresse.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg.

Tolv (12) måneder fra bestillingen.

Hvis du ønsker å bruke dine rettigheter til å trekke tilbake samtykke eller endre produkt, og for at vi skal kunne overholde forbrukerkjøpsloven.

Navnet ditt, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og informasjon om kjøpet, for eksempel betalingsmåte.

Vi lagrer også informasjonen som du delte da du benyttet deg av din rett til å trekke tilbake samtykke eller når du byttet produktet.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for at vi skal oppfylle våre retningslinjer for returer og for at vi skal kunne følge relevante forbrukerkjøpslover. 

Fra du gjennomfører kjøpet og deretter i tolv (12) måneder i samsvar med forbrukerkjøpslovgivningen. Hvis du velger å benytte deg av en av rettighetene dine, behandler vi personopplysningene dine til vi har tatt en avgjørelse om tilbaketrekning eller endring av produkt, samt gjennomført eventuell tilbakebetaling eller sendt deg det nye produktet.

For å håndtere klager eller rettslige tvister.

Navn, kontaktinformasjon, informasjon som du har utlevert og som er relevant i forbindelse med klagen eller tvisten.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevante forbrukerkjøpslover og vår berettigede interesse for å behandle klager eller forsvare oss mot rettslige krav.

Fra vi får kjennskap til klagen eller den rettslige tvisten og så lenge den pågår. Hvis vi avslår kravet ditt, lagrer vi alltid informasjonen i tolv (12) måneder i tilfelle du velger å be relevant instans om å gå gjennom den rettslige tvisten igjen.

For å overholde rettslige forpliktelser, for eksempel regnskapsloven og lovgivning for forebygging av hvitvasking av penger.

Informasjon på fakturaen, for eksempel kjøpshistorikk, navn og kontaktinformasjon.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevant lovgivning.

Fra du gjennomfører kjøpet og i syv (7) til åtte (8) år i samsvar med svensk regnskapslov, og i fem eller ti år basert på lovgivningen for forebygging av hvitvasking av penger.

Hvis en venn har henvist deg til oss, behandler vi personopplysningene dine for å kunne betale de som leverer en løsning for slik henvisning.

En emneknagg (tekst-ID) av e-postadressen din.

Vår berettigede interesse er å sikre at vi kun betaler leverandøren vår for kjøpene fra nye kunder som de har henvist til oss.

Vi lagrer aldri e-postadressen for dette formålet.


Behandling i forbindelse med anmeldelser
 

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

For å sende deg e-poster hvor vi ber deg om anmeldelser etter kjøpet.

Navn, e-postadresse og informasjon om bestillingen, for eksempel hvilke produkter du kjøpte.

Vår berettigede interesse er å kontakte deg for å be deg om å vurdere eller anmelde kundeopplevelsen din slik at vi kan forbedre opplevelsen for både deg og andre kunder.

Til vi har sendt henvendelsen til deg.


Behandling for å administrere kundekontoen din

For å administrere kundekontoen din behandler vi personopplysningene for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for dette, vil vi ikke kunne tilby deg en kundekonto.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å administrere kundekontoen du har opprettet. Dette inkluderer å sende deg oppdatert informasjon om kontoen og personvernerklæringen vår. Det inkluderer også behandling for å iverksette sikkerhetstiltak for kontoen din.

Navn, personnummer, e-postadresse, mobiltelefonnummer, informasjonskapsler og IP-adresse, brukernavn og postadressen som du ønsker produktene levert til.

Behandling er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser om å tilby en konto til deg når du har valgt å ha en konto hos oss. Behandling for å sende deg oppdateringer om personvernerklæringen vår er nødvendig i samsvar med personvernlovgivningen og forskriftene. 

Vi lagrer personopplysningene dine fra kjøpet er gjennomført og i to (2) år etter siste pålogging eller til du ber oss om å slette kontoen din.Behandling for å gi deg informasjon om nyheter, inspirasjon og relevante tilbud
 

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å sende deg nyhetsbrev og relevante tilbud når du ber om det, samt for å sende deg markedsføring når du har gjennomført et kjøp.

E-postadressen og kjøpshistorikken din, E-postadressens kjøpshistorikk, historikk for e-postinteraksjoner (åpninger, klikk og så videre), informasjonskapsler og IP-adresser.

Når du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, behandler vi personopplysningene basert på ditt samtykke.

Når du har gjennomført et kjøp, behandler vi personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse for å sende deg relevant direkte markedsføring. Dette gjør vi bare hvis du har gjennomført et kjøp hos oss og ikke har gitt beskjed om at du ikke ønsker markedsføring fra oss.

Hvis du har valgt å motta nyhetsbrev og relevante tilbud, sender vi dem til deg frem til du melder deg av nyhetsbrevet.

Hvis vi sender deg nyhetsbrev basert på berettiget interesse, sender vi slik markedsføring i to (2) år, med mindre du velger å ikke motta markedsføring fra oss tidligere.

For å kunne gjennomføre målrettet markedsføring i sosiale medier og på tredjeparts nettsteder.

E-postadressen, informasjonskapsler og IP-adresse.

Vår berettigede interesse er å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring og å gjøre markedsføringen relevant for deg.

Dette gjør vi bare hvis du har gjennomført et kjøp hos oss og ikke har gitt beskjed om at du ikke ønsker markedsføring fra oss.

Personopplysningene dine behandles når du har gjennomført kjøpet og i to (2) år, med mindre du velger å ikke motta markedsføring fra oss tidligere.

For å publisere en anmeldelse som du har valgt å skrive for å dele informasjon om kundeopplevelsen med de som besøker nettstedet vårt, og for å markedsføre merkevaren vår til potensielle kunder.

Navnet ditt og informasjonen du oppga i anmeldelsen.

Vår berettigede interesse er å publisere anmeldelsen du har skrevet og delt på en plattform for anmeldelser.

Til du fjerner anmeldelsen fra plattformen for anmeldelser.

For å markedsføre produktene på nettstedet vårt kan vi publisere bildene/filmene av produktet som du har delt på sosiale medier og merket med #desenio.

Bildet/filmen som du har delt i sosiale medier, brukernavnet ditt og teksten du har skrevet. Alt dette kan inneholde personopplysninger om deg.

Vår berettigede interesse er å publisere bildet som du har merket med #desenio.

Til du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker at bildet/filmen skal vises på nettstedet vårt.


Cookies

Her finner du mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.
 

Hvordan vurderer vi interesseavveiningen når det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er vår berettigede interesse?

For enkelte formål vil Desenio behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse som rettslig grunnlag for behandlingen. Ved vurdering av det rettslige grunnlaget vil vi teste interesseavveiningen som vi har brukt for å beslutte at vår berettigede interesse for behandlingen er viktigere enn dine interesser og grunnleggende rettigheter til å unngå behandling av personopplysningene dine. Du finner vår berettigede interesse i tabellene over. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi har gjennomført denne testen, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen vår øverst i denne personvernerklæringen.

Personvernpolicy ble vedtatt av Desenio 17-02-2022. (4. juni 2018, 21. april 2020)

 

Meld deg av vårt nyhetsbrev.