Skip to main content.

KJØPSVILKÅR

 

1. ALLMENT
 

1.1

Disse allmenne vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Du») foretar en bestilling via www.desenio.no og dertil hørende sider, («Nettstedet»). Avtale inngås mellom deg og Desenio AB NUF, organisasjonsnummer 915144330 («Desenio»). Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om Desenio fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.


1.2

For å kunne bestille på Nettstedet må Du ha fylt 18 år. Desenio aksepterer, etter svensk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Desenio forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom Du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).


1.3

Desenio reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. Desenio har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som Du har bestilt, kommer Desenio naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før Desenio fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. Desenio tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart.


1.4

Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av Desenio eller Desenios lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra Desenio.
 

2. AVTALE OG BESTILLING


2.1

For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vikårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter Desenios personvernpolicy, se her.


2.2

En avtale om kjøp inngås først når Desenio har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra Desenio på e-post. Desenio oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med Desenios kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av Desenio. Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer Desenio til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.
 

3. KUNDEOPPLYSNINGER M.M.


3.1

Når Du registrerer brukerkontoen din og/eller skal gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om Desenios behandling av personopplysninger fins i Desenios personvernpolicy.


3.2

Du påtar deg å sørge for at ingen andre kan bruke dine innloggingsopplysninger. Du må ikke avsløre brukernavn og passord for noen uvedkommende og må sørge for at dokumenter med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Du må omgående melde fra til Desenio dersom det kan mistenkes at uvedkommende har fått tilgang til passordet ditt. Du står ansvarlig for alle kjøp som er gjort med dine innloggingsopplysninger dersom Du ikke melder fra til Desenio om dine mistanker.


3.3

Dersom Desenio mistenker at Du misbruker brukerkontoen din eller innloggingsopplysningene dine eller på annen måte bryter Vilkårene, har Desenio rett til å sperre tilgangen din. Desenio har også rett til å tildele deg nye innloggingsopplysninger.

 

4. SPESIFIKKE VILKÅR FOR AI-GENERERT KUNST

4.1
Tjenestebeskrivelse: Innholdet som er tilgjengelig på Desenio-plattformen er utformet gjennom mekanismer for kunstig intelligens. Hvert element, selv om det er forskjellig, blir generert av AI-systemer, uten menneskelig involvering eller tradisjonell kunstnerisk metode.

4.2
Unikhet av innhold: Vår teknologi har som mål for unikhet i sine skapelser. Men med tanke på det omfattende volumet av kunstverk over hele verden og den gjentakende naturen til algoritmene våre, garanterer vi ikke at likheter med eksisterende kunst ikke forekommer.

4.3
Rettigheter til bruk: Opphavsrettighetene til all programvare og innhold som er gjort tilgjengelig for deg på eller gjennom denne nettsiden forblir eiendommen til oss eller våre lisensgivere og er beskyttet av opphavsrettslover og traktater over hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt oss og våre lisensgivere. Når du skaffer deg et AI-skapt kunstverk fra Desenio, gir det deg rettigheter til personlig bruk. For kommersielle applikasjoner eller distribusjon, er en direkte godkjennelse fra Desenio obligatorisk.

4.4
Kunstnerisk tolkning: Resultatet fra vår AI er avledet fra data-sentrerte metodikker og inneholder ikke menneskelige følelser, formål eller bevisste kunstneriske sensibiliteter. Verdsettelsen av slik kunst varierer og forblir en individuell opplevelse.

4.5
Ansvarsfraskrivelse: Desenio tar ikke ansvar for eventuelle misforståelser eller konflikter som følger av likheten, tolkningen eller oppfatningen av AI-utviklet innhold. Alle transaksjoner er endelige, med refusjoner vurdert utelukkende basert på Desenio's vurdering.

4.6
Risikoerkjennelse: Engasjement med eller bruk av AI-skapt innhold fra Desenio er kjøpers eget ansvar. Desenio er ikke ansvarlig for noen krav, skader eller tap som følger av kunstverkets anvendelse eller dets ikke-funksjonalitet.

4.7
Ved å bruke AI-verktøyet vårt Imaginator for å generere bilder, godtar du at vi forbeholder oss retten til å vurdere og eventuelt avstå fra å levere brukergenerert innhold som vi, etter eget skjønn, anser som støtende eller upassende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, eller på annen måte støtende.

4.8
Endringer og varsler: Desenio har autoritet til å revidere eller endre disse vilkårene etter eget diskresjon, uten forutgående varsel. Brukere anbefales å sjekke disse vilkårene regelmessig.

 

5. PRISER, AVGIFTER OG BETALING


5.1

Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner og er inklusive moms. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat.


5.2

Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Les mer om våre betalingsmåter på Nettstedet her. Desenio har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av Desenio. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Desenio eller Desenios samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. Desenio forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.
 

6. KAMPANJER OG TILBUD
 

Desenio kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av Desenio i forbindelse med kampanjen. Desenio forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

 

7. GAVEKORT
 

Gavekort som selges på Desenio, er gyldige i to år fra utstedelsesdato og kan brukes i Desenios nettbutikk. Når gyldighetsperioden utløper, kan ikke kortet brukes som betalingsmiddel. Det kan ikke aktiveres igjen, og restverdi kan ikke refunderes. Gavekortet er et verdipapir som må oppbevares trygt. Det kan ikke veksles i penger. Mistet eller stjålet kort erstattes ikke. Gavekort kan ikke kombineres med rabattkoder.

8. LEVERING OG TRANSPORT
 

8.1

Produkter som er på lager, leveres vanligvis i løpet av det antall virkedager som er oppgitt på nettstedet. Med mindre annet er avtalt (for eksempel ved forhåndsbestilling av produkter som ikke er på lager), mottar du varene senest 30 virkedager etter at Desenio har bekreftet bestillingen skriftlig i form av bestillingsbekreftelsen. Hvis du ikke har mottatt varene innen den tiden som er angitt, må du kontakte kundeservice senest 30 virkedager etter at du bestilte dem.


8.2

Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.


8.3

Dersom pakker skal løses ut, skal Du gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Du får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Du har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Du ikke henter ut pakken, har Desenio rett til å debitere deg en avgift på 200 kroner. Hvis du har bestilt hjemlevering, må det være noen hjemme for å ta imot pakken.

 

9. ANGRERETT


9.1

Ved kjøp av varer på Nettstedet gjelder alltid 90 dagers angrerett. Dette innebærer at Du har rett til å angre på kjøpet ditt ved å melde fra til Desenio om dette innen 90 dager etter at Du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefristen). Angrerett eller bytterett gjelder ikke for personlige plakater, siden de tilpasses og trykkes på bestilling. Varene skal returneres i samme tilstand som de var når du mottok pakken. Hvis varen tydelig har blitt brukt, har Desenio rett til å trekke det fra tilbakebetalingen.


9.2

Dersom du ønsker å angre på kjøpet skal Du, innen angrefristen er utløpt, sende en klar og tydelig beskjed til Desenio på den måten som angis her. Du skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen i beskjeden.


9.3

Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til Desenio. Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken. Returer skal foretas til Desenio etter de metodene og anvisningene som angis på Nettstedet, du finner disse her.


9.4

Når Du angrer på kjøpet ditt betaler Desenio tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som Desenio tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden. På det beløpet som skal tilbakebetales har Desenio rett til å trekke fra en sum som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad en slik verdireduksjon skyldes at Du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper eller funksjon.


9.5

Desenio betaler snarest tilbake beløpet, dog senest innen 14 dager fra og med den datoen Desenio mottok din beskjed om at du benytter deg av angreretten. Desenio kan likevel vente med tilbakebetalingen til Desenio har mottatt varen eller Du har vist at varen er sendt tilbake, f.eks. med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen kommer til å skje til deg via det betalingsalternativet som Du valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.
 

10. GARANTI OG REKLAMASJON

10.1

Visse av Desenios varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene fins på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis.


10.2

Reklamasjonsretten dekker varer som er feilaktige etter gjeldende kjøpslover. En kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil i en bestilt vare skal kontakte Desenio så snart som mulig etter at feilen er oppdaget via de kontaktopplysningene som oppgis på Nettstedet. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra tidspunktet Du oppdaget feilen anses alltid å ha blitt oppgitt i rett tid. Du har 3 års reklamasjonsrett på varer kjøpt på Nettstedet.


10.3

Desenio står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.


10.4

Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, kommer Desenio til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Desenio streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet Desenio mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. Desenio forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover.


10.5

Desenio gir ett års garanti på iPhone-dekslene og tote bags som kjøpes i nettbutikken vår. Garantien dekker produksjonsfeil og er begrenset til produktenes passform, sømmer og lim. Desenios garanti dekker ikke problemer eller skader som skyldes:
• ytre omstendigheter, for eksempel tap, tyveri elle brann, eller skader som skyldes vann eller andre væsker
• feil bruk eller uforsiktighet, for eksempel rifter, bulker, skader, at produktet har blitt mistet i bakken og så videre
• estetiske endringer som skyldes normal slitasje, for eksempel mindre riper, slitasje i materialet, maling som flasser og så videre
• uhell eller forsøk på å reparere eller modifisere produktet som ikke ble utført av Desenio
Hvis du ikke følger vedlikeholdsinstruksjonene, vil ikke garantien være gyldig. Denne garantien verken begrenser eller erstatter gunstigere vilkår som definert i lovverket.

 

11. LENKER

 

Desenio kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor Desenios kontroll, og nettsteder utenfor Desenios kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om Desenio forsøker å sikre at Desenio kun lenker til nettsteder som deler Desenios forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er Desenio ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.

 

12. FORCE MAJEURE


Desenio påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som Desenio ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer Desenio deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og Desenio rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.
 

13. ENDRINGER AV VILKÅRENE


Desenio forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at Desenio har informert deg om endringene. Desenio anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.
 

14. UGYLDIGHET


Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd,
 

15. ANVENDELIG LOV OG TVIST
 

15.1

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Desenios kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Desenio etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.


15.2

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.


________________________________________

Disse vilkårene er fastsatt av Desenio 2016-11-10