Leveres i løpet av 2-5 virkedager
|
Fri frakt over 399 kr*
Leveres i løpet av 2-5 virkedager
Fri frakt over 399 kr*
Posters
Rammer
Bildevegger
Igjen til gratis frakt
Sum
Til kasse
0 Varer
Fortsett å handle
Igjen til gratis frakt
Sum
Til kasse

Personvernpolicy for samarbeid - Desenio AB

Innledning og oppsummering

Ditt personvern er viktig for Desenio AB. I disse retningslinjene finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn og kontaktinformasjon.

Kort forklart behandler vi opplysningene dine for følgende formål:

  • I den grad det er nødvendig i forbindelse med samarbeidet. 
  • For å overholde lovgivningen.
  • For å kommunisere med deg og besvare spørsmålene dine.
  • For å følge opp samarbeidet.

Personvernloven gir deg flere rettigheter. Du kan også lese om hvordan du kan påvirke behandlingen av personopplysningene dine – hvilke rettigheter du har.

Vil du ha mer informasjon? Du finner detaljerte forklaringer nedenfor. Nedenfor kan du lese mer om hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Desenio AB, registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556763-0693, er behandlingsansvarlig. Vennligst noter at våre betalingsleverandører behandler personopplysninger som er innsamlet fra oss og er ansvarlig for behandlingen av disse. 

Hvis du har spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på influencers@desenio.com 

Fra hvem eller hvor samler vi inn personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysninger som du har valgt å utlevere til oss. 

Hvem kan få tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine blir primært behandlet av oss hos Desenio. Vi vil aldri selge personopplysningene dine. I enkelte tilfeller deler vi personopplysningene dine for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg på en god og effektiv måte:

  • De som leverer betalingstjenester til oss, får tilgang til personopplysningene dine for å sikre at du får betalt.
  • For at vi skal levere varene til deg, må du godta vilkårene og personvernerklæringen på nettstedet vårt.
  • Vi behandler personopplysningene dine for å kunne kommunisere med deg i forbindelse med faktisk eller potensielt samarbeid.
  • Vi deler personopplysningene dine med IT-leverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss som databehandlere for å hjelpe oss med IT-tjenester.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer detaljert informasjon om hvem vi deler personopplysningene dine med. 

Overfører vi personopplysningene dine utenfor EU/EØS?

Desenio behandler vanligvis personopplysningene innenfor EU/EØS, men i noen få tilfeller bruker vi leverandører fra utenfor EU/EØS. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EU/EØS, vil vi sørge for tilstrekkelig sikkerhet.

Desenio kan overføre personopplysningene dine til USA. Eventuelle amerikanske leverandører som vi velger å bruke er sertifisert i samsvar med Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som skal beskytte de grunnleggende rettighetene til europeiske innbyggere og sikre juridisk sikkerhet for bedrifter som overfører personopplysninger til USA. Amerikanske bedrifter kan be om å bli Privacy Shield-sertifisert av USAs nærings- og handelsdepartement. Departementet kontrollerer at leverandørens personvernerklæring er i tråd med strenge standarder for personvern.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi deler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om egnet sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, kan du kontakte oss.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av personopplysningene dine?

Ifølge personvernerklæringen har du flere rettigheter som du kan bruke for å påvirke vår behandling av personopplysningene dine. Les mer nedenfor. 

Rett til å trekke tilbake samtykke og til å motsette seg behandling

Du har rett til å helt eller delvis trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine. Når du trekker tilbake samtykket, vil det gjelde umiddelbart.

Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. I enkelte tilfeller har du ikke rett til å motsette deg (for eksempel fordi vi må lagre personopplysningene dine). Du har rett til å motsette deg når behandlingen er basert på interesseavveining. Du kan lese mer om dette nedenfor. Hvis vi har overbevisende berettiget interesse for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter, eller hvis behandlingen gjøres for å kunne avgjøre, utføre eller forsvare rettslige krav, har du aldri rett til å motsette deg behandlingen.


Innsynsrett

Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger om deg. Du kan få innsyn i personopplysningene og be om en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg.


Rett til korrigering

Du har rett til å be om korrigering av uriktige personopplysninger om deg, samt å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.


Rett til sletting («retten til å bli glemt») og begrensning av behandlin
g

I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til behandlingen. I tillegg må det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Du har også rett til å be Desenio om å begrense sin behandling av personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel når du bestrider personopplysningenes nøyaktighet, eller hvis behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker sletting av personopplysningene, men heller ber om begrenset behandling.


Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Det kan du gjøre i det EU-/EØS-landet du bor eller arbeider, eller i det landet det har blitt gjennomført brudd på personvernlovgivningen. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet. Denne retten er uten forbehold for andre administrative eller rettslige tiltak.


Rett til dataportabilite
t

Du har rett til å be oss om å overføre deler av personopplysningene dine til et annet firma (dataportabilitet). Denne retten gjelder for personopplysninger som du har utlevert til oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis:

  • Behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt;
  • og behandlingen gjøres automatisk.

Når du benytter deg av din rett til dataportabilitet, har du rett til å få personopplysningene overført direkte fra Desenio til en annen behandlingsansvarlig der det et teknisk mulig.

Hvordan og hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Målet vårt er å være så åpne som mulig når det kommer til hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine. I tabellen kan du finner mer informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene dine (formålet med behandlingen), hvilke personopplysninger vi behandler, rettslig grunnlag for behandlingen, samt hvor lenge vi behandler personopplysningene dine for hvert formål.


Behandling før et samarbeid

Vi må behandle personopplysningene dine for å kunne kommunisere med deg i forbindelse med et mulig samarbeid, for å kunne gi deg et relevant tilbud og for å kunne få tilbakemeldinger fra deg. Hvis vi ikke samler inn personopplysninger for disse formålene, vil vi ikke kunne kontakte deg, gi deg et tilbud eller besvare spørsmålene dine. Vi kan samle inn data når du kontakter oss eller når vi finner profilen din på nett.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å sende deg e-post, SMS eller ringe deg i forbindelse med samarbeidet.

E-postadressen din eller telefonnummeret ditt, navn, brukernavn, lenke til profil i sosiale medier og antall følgere.

Når du velger å kontakte oss, behandler vi personopplysningene dine basert på nødvendighet.

Når vi har funnet profilen din på nett, behandler vi opplysningene dine basert på berettiget interesse.

Vi behandler opplysningene dine i tre år.Behandling er nødvendig for samarbeid og lignende

Vi må behandle personopplysningene dine for å kunne samarbeide med deg. Vi må også behandle personopplysningene dine for å overholde lovpålagte eller andre krav, for eksempel regnskapslovens krav til å lagre informasjon. Hvis du ikke utleverer personopplysninger for disse formålene, kan vi ikke samarbeide med deg.

Banken vår vil også behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre utbetalinger til deg. Banken vår er selv ansvarlig for slik behandling
.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å administrere samarbeidet vårt, altså for å finne ut hvem vi inngår en avtale med, bekrefter vi kontrakten vår.

Navnet ditt, kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og leveringsadresse, telefonnummer, informasjon om bestillingen og bank- eller fakturainformasjon.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg.

Fra det tidspunktet vi diskuterer en eventuell avtale, og i syv (7) til åtte (8) år i samsvar med regnskapsloven.

For å håndtere klager eller rettslige tvister.

Navn, kontaktinformasjon, informasjon som du har utlevert og som er relevant i forbindelse med klagen eller tvisten.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevant lovgivning og vår berettigede interesse for å behandle klager eller forsvare oss mot rettslige krav.

Fra vi får kjennskap til klagen eller den rettslige tvisten og så lenge den pågår. Hvis vi avslår kravet ditt, vil vi alltid lagre informasjonen i tolv (12) måneder i tilfelle du velger å be relevant instans om å gå gjennom den rettslige tvisten igjen.

For å overholde rettslige forpliktelser, for eksempel regnskapsloven og lovgivning for forebygging av hvitvasking av penger.

Informasjon på fakturaen eller kontrakten, for eksempel kjøpshistorikk, navn og kontaktinformasjon.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne overholde relevant lovgivning

Fra vi mottar en faktura eller gjennomfører en transaksjon og i syv (7) til åtte (8) år i samsvar med regnskapsloven, og i fem til ti år i samsvar med lovgivning som skal forebygge hvitvasking av penger.

For å kunne bruke ressurser på en effektiv måte må vi vurdere samarbeid ved å analysere statistikk.

Samarbeidspartnerens følgere og engasjement i aktiviteter i forbindelse med samarbeidet.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne vurdere samarbeidet.

I tre (3) år.Behandling for å kunne kommunisere med deg

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva er vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene?

Hvor lenge behandler vi personopplysninger for det konkrete formålet?

For å kunne kommunisere i forbindelse med samarbeidet.

E-postadressen din og tidligere korrespondanse.

Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår kontrakt med deg.

I tre (3) år.


Hvordan vurderer vi interesseavveiningen når det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er vår berettigede interesse
?

For enkelte formål vil Desenio behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse som rettslig grunnlag for behandlingen. Ved vurdering av det rettslige grunnlaget vil vi teste interesseavveiningen som vi har brukt for å beslutte at vår berettigede interesse for behandlingen er viktigere enn dine interesser og grunnleggende rettigheter til å unngå behandling av personopplysningene dine. Du finner vår berettigede interesse i tabellene over. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi har gjennomført denne testen, kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen vår øverst i denne personvernerklæringen.

Personvernpolicy ble vedtatt av Desenio 4. juni 2018.

Dette synes kundene våre

4.5
Basert på 6265 anmeldelser. Se noen av anmeldelsene her.
Super levering Super levering, supre bilder, super kvalitet, alt var bare supert 13 Jul Elén Botten
Fantastisk 👍 Fantastisk 👍 08 Jul Liv Berit Nordhus
Rask levering Rask levering, god service 05 Jul Rigmor Dahl
Flotte plakater Flotte plakater. Rask levering. 02 Jul Marit Svenning Normann
×
Fortsett å handle
Til kasse
Fortsett å handle
Til kasse

Det kan også hende du liker

Kompletter bildeveggen din

Ikke vis igjen
Tilbake
Asia
Europe
North America
Oceania

Du har ikke valgt personalisering. Er du sikker på at du vil legge produktet i handlekurven uten å personalisere innholdet?

Nei, gå tilbake
Ja, legg i handlekurv

Filen må være mindre enn 5 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg png


Overvåkning av

Postnummer:

Gavekort

Du har aktivert gavekortet ditt. Summen trekkes fra i kassen.
Fortsett å handle
Fjern gavekort

Overvåk

Ett eller flere av produktene du har valgt, er midlertidig utsolgt og ble derfor ikke lagt i handlekurven. Her ser du en liste over disse produktene.

Skriv inn e-postadressen din, og velg produktene du vil overvåke

Overvåk alle
Fortsett å handle
Til kasse

Velg sted

Søk etter sted ved å skrive inn en adresse eller ved å flytte den røde markøren på kartet. Når du har valgt sted, klikker du på "Velg disse koordinatene" for å bekrefte og fortsette.

Velg disse koordinatene

Vi har dessverre ikke mulighet til å levere på denne adressen for øyeblikket. Vennligst prøv en annen adresse og postnummer.

Tilbake til kassen.

Rabattkoden er registrert

Rabattkoden brukes automatisk i kassen, og den er gyldig til CET.
*Gjelder ikke for håndplukkede/tilpassede plakater og rammer.

Fortsett å handle
Cookies og liknende teknologi
Desenio bruker cookies og liknende teknologi for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og for de formålene som er beskrevet her. Du kan velge å godta alle cookies, og du kan også velge hvilke cookies du tillater.
Godkjenn
Nødvendige cookies
Nødvendige cookies aktiverer grunnleggende funksjoner, og disse er nødvendige for at nettsiden skal fungere og være trygg. Derfor kan ikke disse cookiene deaktiveres. De sørger blant annet for at navigasjonen, kjøpsprosessen og påloggingen på nettstedet fungerer.
Analyser og statistikk
Disse cookiene gir informasjon om hvor brukervennlig nettsiden vår er, og de lar oss forbedre ting som brukergrensesnitt og kundeservice.
Personlige tilpasninger
Cookies for personlige tilpasninger brukes til å tilpasse opplevelsen din når du besøker nettstedet, basert på kjøpshistorikk, navigasjonshistorikk og generelle preferanser. De personlige tilpasningene gir deg flere relevante tilbud og en bedre brukeropplevelse.
Markedsføring
Cookies for markedsføring brukes i forbindelse med annonsering sammen med annonsepartnerne våre. Vi bruker dem til å gi deg relevante tilbud og til å kommunisere med deg i tråd med dine behov og preferanser.
Lagre og lukk